XVI Święto Pieczarki- pieczarkalia 2016 dobiegły końca!!!

 

 

 Firma Wokas organizuje Targi od 2001 roku. Jest to spotkanie liderów wszystkich segmentów firm wspomagających biznes pieczarkowy (kompostownie, producenci grzybni, okrywy, środków dezynfekujących i środków ochrony oraz wielu innych). Powierzchnia wystawowa oddana do ich dyspozycji to ponad 2000 m2 zajętych przez ok. 100 wystawców.
Od tego roku naszym pomysłem na ideę przewodnią targów jest przybliżenie polskim producentom pieczarek państw mających decydujący wpływ na historyczny rozwój ich biznesu. W 2016 r. była to Francja, kolebka nowoczesnej uprawy grzybów jadalnych. Oprócz wystawców i pieczarkarzy na nasze targi zapraszani są również przedstawiciele władz ogólnokrajowych i lokalnych (ministrowie, posłowie, starości, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie). Wzrasta też liczba gości powiązanych z międzynarodowymi instytucjami wymiany handlowej.

 

Firma Wokas serdecznie dziękuje:

 

Firmie  Spyra – Szymon Spyra  -sponsor generalny Pieczarkalii 2016                                  

Firmie Głuchowski Group Sp. z o.o. -  partner strategiczny Pieczarkalii 2016 

Firmie  Mykogen Polska Sp. z o.o. -      partner strategiczny Pieczarkalii 2016 

Stowarzyszeniu Branży Grzybów Uprawnych - partner branżowy

Tygodnikowi Siedleckiemu  za patronat medialny

 

 

 

 

Tak wyglądaly przygotowania do Targów:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste Otwarcie XVI Święta Pieczarki 

 

Na otwarciu Targów odbywających się już tradycyjnie na terenie Siedlec uczestniczyli: Prezydent Miasta Siedlec - Wojciech Kudelski, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice- Mariusz Kucewicz, Wójt Gminy Siedlce- Henryk Brodowski, Wicestarosta łosicki - Bożena Niedzielak, Prezes SBGU - dr krystian Szudyga oraz gość specjalny, Wiceprezes Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce - Roman Czernocki.

 

 

 

Najlepsze nawiązanie do francuskiej stylistyki targów nagrodziliśmy w naszym konkursie. Zwycięskie stoisko targowe „Spółdzielni Grzybek Łosicki", wyróżnione zostało statuetką i skrzynką francuskiego wina.

 

 

Imprezą towarzyszącą pierwszego dnia targowego była tzw.  „Wielka patelnia” zlokalizowana w centrum Miasta Siedlce, angażująca mieszkańców do wspólnego gotowania – sponsor Spółdzielnia Grzybek Łosicki 

 

 

 

Pierwszego dnia Targów odbyło się zamknięte szkolenie dla Technologów.
Szkolenie przeprowadzono w dwóch panelach:

 „Odparowanie: wilgotność bezwzględna czy deficyt? ” Wykładowcą był Pan Harry Hesen.

 

 

 

 

 

Druga część panelu była poprowadzona w formie warsztatów przez Panią dr Monikę Topór-Pamułę, 4 Business & People. Temat ” Delegowanie zadań oraz motywowanie pracowników” zachęcił uczestników do aktywnej pracy w grupach.

 

 

 

 

Imprezą kończącą pierwszy dzień targowy była zabawa dla wystawców i technologów zorganizowana w klubie Bohema w Siedlcach. Zenon Martyniuk zabawiał gości. Wspólnie na parkiecie bawiło się około 300 osób.

 

 

Drugiego dnia Targowego na sali przy lodowisku odbyła się otwarta konferencja branżowa, na której poruszone zostały następujące tematy:

 „Rozwój pieczarkarstwa we Francji od przeszłości do teraźniejszości” - Frederic Mathieu – dyrektor firmy Euromycel

 „ Rosnąca produkcja wywiera presję na ceny pieczarek” – Paweł Kowalski – Ekspert biura Analiz Banku Pekao S.A.

 „ Stan obecny i perspektywy dla branży pieczarkarskiej” – dr Renata ChromińskaLinkiewicz –„Market Plus”

 

 

 

 

Wręczenie Nagród i ogłoszenie wyników Pieczar 2016 i Superpieczar 2016  zakończyło drugi dzień Święta Pieczarki na Hali Targowej. 

 

 

Pieczary 2016 zostały przyznane w następujących kategoriach: 

 

  •  Najlepszy produkt na rynku – nagrodę zdobyła Firma Karol Kania i Synowie Sp. z o.o. 

 

  • Najwyższa jakość obsługi klienta- nagrodę zdobyła Firma Wokas S.A. 

 

  • Skup, eksporter, spółdzielnia producencka, przetwórnia pieczarek – nagrodę otrzymała Spółdzielnia Producentów Grzybów Łosickich -  Grzybek Łosicki 

 

  • Doradcy, Placówki Naukowe, Publikacje, Książki, Wydawnictwa –  nagrodę zdobyła Firma Wokas S.A.

 

 

Superpieczary 2016 zostały przyznane w następujących kategoriach:

 

  •  Zasłużony dla branży- nagrodę otrzymał Pan  Jan Lisek  

 

  •  Top innowacje - nagrodę otrzymała Firma Euro-Industry Sp. z o.o. za profesjonalną obsługę załadunku podłoża i okrywy do pieczarek The Fillers.

     

 

 

 

Finalnym punktem Pieczarkalii był bal zorganizowany w Siedlcach w sali bankietowej "Orchidea". Jednocześnie na parkiecie bawiło się około 300 par ludzi z branży.

W trakcie przyjęcia została przeprowadzona licytacja obrazu, z której dochód w całości był przeznaczony na rehabilitację ciężko chorego Piotrusia. 

 

 

 

 

 Ekspozycja targowa

W tym roku gościliśmy 58 wystawców. 

 

Lista wystawców : Lista wystawców